Cu a CuSn druž.dráty

Cu a CuSn družené dráty:

– 5 až 16 x 0,10 mm, 5 až 16 x 0,195 mm

– 5 až 16 x 0,195 mm, 5 až 16 x 0,30 mm

– 5 až 16 x 0,30 mm, 4 až 8 x 0,50 mm

– 3 až 5 x 0,60 mm

– na cívkách od 250 –  800 mm